رتوپیا

فضای بازدید مجازی

رتوپیا

14 تا 23 مهر ماه 1402

ما موش ها و مارهایی هستیم

که نردبان صعود یا سقوط

به جبر تاسهای اختیار

بر رویاهایمان حکومت می کند

ما ترسو نبودیم

بازی ترسناکی بود

در عمق تاریکی رفتیم

جایی که همه کور می شوند

ما “ موش” شدیم

 

بازی ترسناکی بود

ما زندگی را باختیم، اما زنده ماندیم

برای بقا جنگیدیم و پوست انداختیم

 

ما قهرمانان بی دست و پای این داستانیم

راه ما دام بود و تقدیر ما فریب

 

روزی که چیدن سیب را به حوا آموختیم

همه فهمیدند:

“ ما قاعده بازی را یادگرفته ایم”

بهاره انتظاری/اکریلیک-روغن روی بوم/ 120 * 120 سانتی‌متر/1402

بهاره انتظاری/اکریلیک-روغن روی بوم/ 120 * 100 سانتی‌متر/1402

بهاره انتظاری/اکریلیک-روغن روی بوم/ 120 * 120 سانتی‌متر/1402

بهاره انتظاری/اکریلیک-روغن روی بوم/ 100 * 100 سانتی‌متر/1402

بهاره انتظاری/اکریلیک-روغن روی بوم/ 120 * 120 سانتی‌متر/1402

بهاره انتظاری/اکریلیک-روغن روی بوم/ 100 * 100 سانتی‌متر/1402

بهاره انتظاری/آبرنگ روی مقوا/ 35 * 25 سانتی‌متر/1402

بهاره انتظاری/میکس مدیا روی کاغذ/ 35 * 25 سانتی‌متر/1402

بهاره انتظاری/مدادرنگی-راپید روی کاغذ/ 15 * 15 سانتی‌متر/1402

بهاره انتظاری/میکس مدیا روی کاغذ/ 28 * 28 سانتی‌متر/1402

بهاره انتظاری/راپید روی کاغذ/ 46 * 36 سانتی‌متر/1402

بهاره انتظاری/راپید روی کاغذ/ 46 * 36 سانتی‌متر/1402

امکان ارسال نظر وجود ندارد.