نسرین صادقی


بیوگرافی

نسرین صادقی بجد

متولد  1359_ مشهد

تحصیلات :

کارشناسی نقاشی ، دانشگاه سوره _ تهران ، 1387


فعالیت هنری

نمايشگاه انفرادي

گالری هنگام ، راوی ، 1402

گالری آبان ،مشهد ،1393

" چهره نگاری به مثابه خود نگاری " گالري مهروا ، تهران، 1388

گزیده آثار

همه هنرمندان