گل‌چیـــــــــــــن

فضای بازدید مجازی

گل‌چیــــــــن

15 اسفند ماه 1399

گل در سرشت خویش عامل زایش است، گاه زاینده میوه و دانه است و گاه زاینده عشق، گاه پیام بخشش است و گاه نوید صلح. همچنین گل سمبل رویش است، نشانی از تکامل و طول عمر و گاه حتی مرگ، بی شک در منشا زایش و رویش پیوندی ناگسستنی میان ذات انسانی و گل موجود است، شاید گل ها نمادی از ما و ما نمادی از گل ها در سیمای زندگی هستیم.

ندا عظیمی/اکریلیک روی مقوا/ 46 * 46 سانتی‌متر/2021

ندا عظیمی/اکریلیک روی مقوا/ 46 * 46 سانتی‌متر/2021

الهه موسوی/آب مرکب روی کاغذ/66 * 52 سانتی‌متر/2021

الهه موسوی/آبرنگ روی کاغذ

53*44 سانتی‌متر/2020

الهه موسوی/آبرنگ روی کاغذ

53*44 سانتی‌متر/2020

الهه موسوی/آبرنگ روی کاغذ

44*36 سانتی‌متر/2020

سحر نجفی/رنگ روغن و اکریلیک روی پنل چوبی/52*40 سانتی‌متر/2018

سحر نجفی/رنگ روغن و اکریلیک روی پنل چوبی/27*27 سانتی‌متر/2018

سحر نجفی/مداد و چاپ روی مقوا

26*26 سانتی‌متر/2020

سحر نجفی/مداد و چاپ روی مقوا

26*26 سانتی‌متر/2020

شهاب طایفه‌مهاجر/تکنیک شخصی/60*40 سانتی‌متر/2015

آرتمیس لهسایی/مداد روی مقوا

42*29.7 سانتی‌متر/2021

آرتمیس لهسایی/مداد روی مقوا

42*29.7 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/اکریلیک روی بوم/50*40 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/راپید و ماژیک روی کاغذ/29*21 سانتی‌متر/2020

میترا بستانی/اکریلیک روی بوم/ 100*70 سانتی‌متر/2015

میترا بستانی/ترکیب مواد/ 21*15سانتی‌متر/2021

میترا بستانی/ترکیب مواد/ 21*15سانتی‌متر/2021

میترا بستانی/ترکیب مواد/ 21*15سانتی‌متر/2021

نسرین صادقی/اکریلیک روی بوم/70*50 سانتی‌متر/2020

نسرین صادقی/اکریلیک روی مقوا/26*19 سانتی‌متر/2020

نسرین صادقی/اکریلیک روی مقوا/17*13 سانتی‌متر/2020

سارا سلطانی/آبرنگ-راپید-چوب روسی بازیافت‌شده

23*16 سانتی‌متر/2021

سارا سلطانی/آبرنگ-راپید-چوب روسی بازیافت‌شده

23*16 سانتی‌متر/2021

سارا سلطانی/آبرنگ-راپید-چوب روسی بازیافت‌شده

23*16 سانتی‌متر/2021

سارا سلطانی/آبرنگ-راپید-چوب روسی بازیافت‌شده

23*16 سانتی‌متر/2021

لادن اورنگی/ترکیب مواد/40*40 سانتی‌متر

لادن اورنگی/ترکیب مواد/40*40 سانتی‌متر

فریده سلیمی/رنگ روغن روی بوم/75*50 سانتی‌متر/2018

امکان ارسال نظر وجود ندارد.