تیـــغِ تیز

فضای بازدید مجازی

تیـــــغ تیز

15 تا 24 اردیبهشت 1402

مجموعه پیش‌رو کنکاشی است بر رویداد‌های ایران در سال‌های بین 749 تا 885 شمسی. این دوره مصادف است با اوج شکوفایی هنر نقاشی ایرانی. دوره‌ای که یکی از خشن‌ترین کشورگشایی‌های تاریخ جهان روی داد، دوره تیموریان، به وسیله تیغ تیز سربازان تیمور لنگ.

همزمان، یکی از لطیف‌ترین سبک‌های نقاشی جهان متولد شد، مکتب هرات، به وسیله قلم نگارگران ایرانی. این مجموعه معادل‌سازی تعدادی از شاهکارهای نگارگری این دوران است، همراه با تفاوت‌هایی که چالش مخاطب و اثر است.

محسن اسدی/اکریلیک روی بوم/ 192 * 130 سانتی‌متر/2022

محسن اسدی/اکریلیک روی بوم/ 100 * 70 سانتی‌متر/2021

محسن اسدی/اکریلیک روی بوم/ 150 * 150 سانتی‌متر/2022

محسن اسدی/اکریلیک روی بوم/ 200 * 150 سانتی‌متر/2022

محسن اسدی/اکریلیک روی مخمل/ 197 * 145 سانتی‌متر/2022

محسن اسدی/اکریلیک روی بوم/ 200 * 150 سانتی‌متر/2022

امکان ارسال نظر وجود ندارد.