ریشه ها

فضای بازدید مجازی

ریشــــه ها

11 شهریور ماه 1401

همه چیز به ریشه و اصل برمی گردد، ریشه ها حفظ کننده و نگه دارنده هستند، ذاتا برای تکثر و رشد به اعماق فرو می روند، اما گاهی با فرم های عجیب و غریب به طرز اعجاب آوری از عمق به سطح آمده، خروش می کنند و به تغییر ماهیت خویش دست می زنند، دِفورمه می شوند و از هر رخنه ای برای نفوذ استفاده می کنند. بی شک این همه تغییر تنها برای یافتن بقاست، همچون ما.

رضا جنگی/اکریلیک روی بوم/ 80 * 60 سانتی‌متر/2022

رضا جنگی/اکریلیک روی بوم/ 135 * 90 سانتی‌متر/2019

رضا جنگی/اکریلیک روی بوم/ 120 * 80 سانتی‌متر/2020

رضا جنگی/اکریلیک روی بوم/ 120 * 120 سانتی‌متر/2022

رضا جنگی/اکریلیک روی بوم/ 50 * 50 سانتی‌متر/2022

رضا جنگی/اکریلیک روی بوم/ 100 * 70 سانتی‌متر/2020

رضا جنگی/اکریلیک روی بوم/ 120 * 70 سانتی‌متر/2022

رضا جنگی/اکریلیک روی بوم/ 110 * 87 سانتی‌متر/2020

رضا جنگی/اکریلیک روی بوم/ 160 * 104 سانتی‌متر/2021

رضا جنگی/اکریلیک روی بوم/ 120 * 86 سانتی‌متر/2021

رضا جنگی/اکریلیک روی بوم/ 160 * 76 سانتی‌متر/2021

امکان ارسال نظر وجود ندارد.