پلاک 174

فضای بازدید مجازی

پلاک 174

10 تا 19 آذر ماه 1402

تجربه زندگی در یک خانه چون مجموعهای درهم بافته از تصاویر و روایت­ها به یاد می­ماند. روایت­هایی که گاه جزییات بی اثر از آن­ها محو می­شوند و گاه با تاثیر عمیقشان بر رویداد­های زندگی نقشی پررنگ از خود بر جای می­گذارند. با کنار هم قرار گرفتن این روایت­ها خانه­ای در خیال ساخته می­شود که به تجربه­های فضایی دیگرمان معنا می­دهد و بستر رخدادن بسیاری از رویاهایمان می­شود. خانه­ای که نمی­توانیم بگوییم دقیقا کدام یک از آن خانه­هاییست که در آن زندگی کرده­ایم، چرا که این خانه دیگر فقط خانه­ای بیرونی نیست و آن را به تدریج و همزمان با تجربه­های فضاهای واقعی و خیالی بسیار درونمان ساخته­ایم.

متن از کتاب خانه خوانی

نوشته علی طباطبایی

فاطمه باقری/اکرلیک روی بوم/ 150 * 110 سانتی‌متر/2023

فاطمه باقری/اکرلیک روی بوم/ 120 * 70 سانتی‌متر/2023

فاطمه باقری/اکرلیک روی بوم/ 100 * 100 سانتی‌متر/2023

فاطمه باقری/اکرلیک روی بوم/ 100 * 60 سانتی‌متر/2023

فاطمه باقری/اکرلیک روی بوم/ 120 * 70 سانتی‌متر/2023

فاطمه باقری/قلم روی کاغذ/ 24 * 23 سانتی‌متر/2023

فاطمه باقری/اکرلیک روی بوم/ 70 * 50 سانتی‌متر/2023

فاطمه باقری/قلم روی کاغذ/ 21 * 14.8 سانتی‌متر/2023

فاطمه باقری/اکرلیک روی بوم/ 30 * 15 سانتی‌متر/2023

فاطمه باقری/اکرلیک روی چوب/ 50 * 30 سانتی‌متر/2023

فاطمه باقری/اکرلیک روی چوب/ 40 * 30 سانتی‌متر/2023

فاطمه باقری/اکرلیک روی چوب/ 40 * 30 سانتی‌متر/2023

امکان ارسال نظر وجود ندارد.