فقـــــــدان

فضای بازدید مجازی

فقـــــــدان

3 دی ماه 1400

در مجموعه‌هایم هدفی که در ساختار بصری تمامی آن‌ها مشترک است و در هر مجموعه پالایش یافته و به تفکر بصری بهتری دست یافته، توجه به سطوح و نور و سایه است که بی‌شک در ساختار بصری اولیه، ساده انگاری موراندی و دیدن سوژه‌هایش، ترکیب‌بندی سطح‌وار نگارگری ایرانی، برخورد با نور و سایه در آثار رامبراند که گویی ما را تا ابد از تاریکی به نور و از نور به تاریکی می‌برد و همچنین هاپر با آن برش‌های تیز گونه‌اش بین نور، سایه و فریزشدگی فیگورهایش در کارهایم بی‌تاثیر نبوده است
این تاثیرپذیری را خواستم از فیلتر ذهنی‌ام عبور داده و با تجربه‌های بیان بصری‌ام بیامیزم و از آن خود کنم. در کارهایم علاقه‌ای به جزئیات فرعی در ترکیب‌بندی ندارم. فرم و رنگم را استریلیزه می‌کنم چون فکر می‌کنم بدین شکل به شخصیت و ماهیت سوژه‌هایم نزدیک‌تر می‌شوم و این سوژه‌ها با پالایش عناصر اطرافشان است که خودنمایی کرده و مرا به بیان بصری‌ام کمک می‌کنند. بیانی که شاه کلیدش تناقضی است که نور و سایه با کنتراست بالا آن را تشدید کرده و با سادگی سطح‌وار از ساختار بیرون می‌آید و ما را با دنیایی از تضادها، تردیدها، امید و تنهایی معاصر گونه حالمان روبه‌رو می‌کند. که تمامی این حالات با ترس و وهم نمایان می‌شود و یا با سرخوشی و شاعرانگی به سرانجام می‌رسد

حمیدرضا امامی/از مجموعه خلوت اشیاء/رنگ روغن روی بوم/ 60 * 40 سانتی‌متر/2008/ 6.200.000 تومان

حمیدرضا امامی/از مجموعه عروسک ها/رنگ روغن روی بوم/ 60 * 40 سانتی‌متر/2010/ 6.200.000 تومان

حمیدرضا امامی/از مجموعه عروسک ها/رنگ روغن روی بوم/ 80 * 60 سانتی‌متر/2010/ 9.800.000 تومان

حمیدرضا امامی/از مجموعه شما که غریبه نیستید/رنگ روغن روی بوم/ 200 * 150 سانتی‌متر/2013/ 35.000.000 تومان

حمیدرضا امامی/از مجموعه پشت بام/رنگ روغن روی بوم/ 165 * 115 سانتی‌متر/2016/ 20.800.000 تومان

حمیدرضا امامی/از مجموعه پشت بام/رنگ روغن روی بوم/ 165 * 115 سانتی‌متر/2016/ 20.200.000 تومان

حمیدرضا امامی/از مجموعه پشت بام/رنگ روغن روی بوم/ 80 * 60 سانتی‌متر/2016/ 10.400.000 تومان

حمیدرضا امامی/از مجموعه کوچه ها/رنگ روغن روی بوم/ 80 * 60 سانتی‌متر/2011/ 10.200.000 تومان

حمیدرضا امامی/از مجموعه آرامگاه/رنگ روغن روی بوم/ 200 * 150 سانتی‌متر/2016/ 47.500.000 تومان

حمیدرضا امامی/از مجموعه اینجا خانه من است/گرافیت و زغال/ 40 * 20 سانتی‌متر/2018/ 4.200.000 تومان

حمیدرضا امامی/از مجموعه میانجی/رنگ روغن روی بوم/ 240 * 140 سانتی‌متر/2019/ 38.200.000 تومان

امکان ارسال نظر وجود ندارد.