درباره من

گالری هنگام


گالری هنگام با مدیریت نجمه امینی در زمستان سال 1399 فعالیت خود را آغاز نموده است.
ایجاد مکانی برای تامل در آثار هنری مدرن و معاصر،حمایت از هنرمندان جوان و نو ظهور و تمرکز بر ایده های خلاق ، از اهداف جدی این گالری می باشد.
گالری هنگام حامی هنرمندانی است که با رویکرد معاصر به جهان پیرامون خویش می نگرند و می توان تاثیر زمان،جامعه و امروز را در آثارشان یافت.

بلوار خیام،خیابان ارشاد،بین ارشاد 6 و 8،شماره پلاک ۹۲.۱

2971 761 0513