جایزه محمد سیاه قلم

فضای بازدید مجازی

جایزه محمد سیاه قلم

23 اردیبهشت تا 1 خرداد ماه

نگارگری ایران در هر دوره ای از ادوار تاریخ، ویژگی های منحصر به فردی در خود پدید آورده که به آن شناخته می شود. در سده اخیر با جدایی نگارگری (به عنوان امر سنتی) از نقاشی (به ع نوان امر پیشرو) این هنر، منزوی تر از هر دوره ای در تاریخ خود بوده است. دو سالانه محمد سیاه قلم در اولین دوره خود در پی طرح پرسشی پر اهمیت است. به راستی امر معاصر در نقاشی ایرانی را چگونه می شود جستجو کرد و یا پاسخ داد؟

امکان ارسال نظر وجود ندارد.