سپردمش به دیگری

فضای بازدید مجازی

سپردمش به دیگری

20-29 خرداد ماه 1401

در روز صدها کودک به خاطر جنگ، قحطی، فقر، اعتیاد والدین و ... از خانواده‌های خود جدا می‌شوند. این زمانی است که تقدیر، شانس یا هر آنچه اسمش را بگذاریم آینده کودک را رقم می‌زند. بسیاری سرنوشتی مبهم و تاریک خواهند داشت و برخی هم طعم خوشبختی را خواهند چشید. آینده هرکدام را عوامل مختلفی رقم خواهد زد.
حوا یکی از این کودکان است. چندی پیش، شاید در جهان‌هایی موازی، سپردمش به دیگران. امروز او را می‌بینم احتمالا با سرنوشت‌هایی متفاوت.

اعظم یونسی/ایران/میکس مدیا/ 50 * 40 سانتی‌متر

الهه عزیزخانی/آتنا/میکس مدیا/ 40 * 30 سانتی‌متر

الهه عزیزخانی/آفرودیت/میکس مدیا/ 40 * 30 سانتی‌متر

امیر سماوات/میکس مدیا/ 40 * 30 سانتی‌متر

آناهینا شمس/پالمیرا/میکس مدیا/ 40 * 30 سانتی‌متر

آناهینا شمس/تدمر/میکس مدیا/ 40 * 30 سانتی‌متر

رایا بختیاری/رخ/میکس مدیا/ 40 * 30 سانتی‌متر

ساناز حمزه/رعنا/میکس مدیا/ 40 * 30 سانتی‌متر

شیوا سرلک/سرگذشت/میکس مدیا/ 40 * 30 سانتی‌متر

صدیقه مطلبی/گیسو/میکس مدیا/ 40 * 30 سانتی‌متر

فاطمه اسلامیان/لاادری/میکس مدیا/ 40 * 30 سانتی‌متر

فاطمه اسلامیان/بی نشان/میکس مدیا/ 40 * 30 سانتی‌متر

کاملیا فرزانه/میکس مدیا/ 40 * 30 سانتی‌متر

کاملیا فرزانه/میکس مدیا/ 40 * 30 سانتی‌متر

کتایون عسلیان/ارنواز/میکس مدیا/ 40 * 30 سانتی‌متر

کتایون عسلیان/مهین/میکس مدیا/ 40 * 30 سانتی‌متر

مولود عاکف زاده/رویارویی/میکس مدیا/ 40 * 30 سانتی‌متر

مولود عاکف زاده/رویارویی/میکس مدیا/ 40 * 30 سانتی‌متر

امکان ارسال نظر وجود ندارد.