ایران خانم زیبا

فضای بازدید مجازی

ایران خانم زیبا

26 خرداد ماه 1402

هر راه انسان‌هایی را در جوار خود برای همیشه نگاه می‌دارد و هر چه راه پر رفت و آمد تر، پر رونق تر، همراهان نفس بریده اش بیشتر. حال آن که این راه، شاه راه زمین باشد، پس مردمانش متفاوت‌تر و گوناگونی زیسته‌اش بیشتر خواهد بود. ایران، شاهراه جهان خاکی بوده و هست. همیشه ساکنان مختلف از تمام نقاط را به خود نگاه داشته، این گوناگونی حیرت هر کس که اشتیاقی به چشم ها، فرم ابروها و شوریدگی گیسوان را داشته باشد را برانگیخته می‌کند. ایران اسم زنان این سرزمین است.

ابراهیم برفرازی/رنگ روغن روی بوم/ 38 * 48 سانتی‌متر/2021

ابراهیم برفرازی/رنگ روغن روی بوم/ 55 * 53 سانتی‌متر/2021

ابراهیم برفرازی/رنگ روغن روی تخته/ 30 * 25 سانتی‌متر/2021

ابراهیم برفرازی/رنگ روغن روی تخته/ 35 * 28.5 سانتی‌متر/2020

ابراهیم برفرازی/رنگ روغن روی تخته/ 28 * 27 سانتی‌متر/2016

ابراهیم برفرازی/رنگ روغن روی تخته/ 25 * 25 سانتی‌متر/2021

ابراهیم برفرازی/رنگ روغن روی بوم/ 60 * 60 سانتی‌متر/2022

ابراهیم برفرازی/رنگ روغن روی تخته/ 77 * 37 سانتی‌متر/2020

ابراهیم برفرازی/رنگ روغن روی بوم/ 62 * 48 سانتی‌متر/2021

ابراهیم برفرازی/رنگ روغن روی تخته/ 25 * 25 سانتی‌متر/2021

امکان ارسال نظر وجود ندارد.