تکــــــــــرار

فضای بازدید مجازی

تکـــــــرار

1 اسفند ماه 1399

تکنیک چاپ گرچه از سده‌ی هجدهم به ابزاری برای بیان هنری در اروپا تبدیل شد، پیشینه‌ای به قدمت خود نقاشی دارد. در آغاز شکل‌گیری تمدن سومری‌ها از چاپ بر روی مهرهای گلی به عنوان شیوه‌ای ارتباطی بهره می‌بردند. در سده‌ی دوم میلادی، چینی‌ها تکنیک چاپ را برای تولید تصاویری از زندگی روزمره و نمایش سایه‌ها به کار بردند. اما یکی از جذاب‌ترین آنها استفاده‌ی ژاپنی‌ها از چاپ چوب در اواسط سده‌ی هشتم میلادی بود. در اروپا هم چاپ روی پارچه از سده‌ی ششم آغاز شد. اما اولین حکاکی ها در آلمان سده‌ی پانزدهم شکل گرفت و با آلبرشت دورر در سده‌ی شانزدهم به اوج خود رسید. اما چاپ دستی که پس از ظهور و بروز چاپ های ماشینی کارکرد گذشته ی خود را از دست داده بود، در سالهای اخیر غبار از چهره زدوده و یکبار دیگر در عرصه‌ی هنر خوش درخشیده است. تاریخ پرفراز و نشیب و امکانات گسترده‌ی این ابزار بیانی قدیم در ترکیب با دستاوردهای مدرن این روزها تجارب تجسمی را بسیار غنی کرده است. هنرمندان هم با ایجاد کارگاه‌های تخصصی و تمرکز ویژه بر روی این مدیوم آثار ممتازی را بازتولید کرده‌اند. در ایران هم چاپ دستی از عصر قاجار تا امروز با فراز و نشیب های خود همواره یکی از ابزارهای محبوب هنرمندان بوده است. مجموعه‌ی پیش‌رو آثاری از 23 هنرمند نوگرا را تقریبا از آغاز مدرنیسم تا امروز نمایش می دهد. آثاری که جدا از جنبه های زیبایی‌شناسانه معرفی جذابی از نسل‌های مختلف هنرمندان ایرانی در کنار یکدیگر است.

فرامرز پیلارام/سیلک اسکرین/50*50 سانتی‌متر

پروانه اعتمادی/سیلک اسکرین/63*48 سانتی‌متر

منوچهر معتبر/سیلک اسکرین/40*40 سانتی‌متر/2010

احسان خاکسارحقانی

اچینگ/آکوآتینت/لیفت‌گراند

14*12 سانتی‌متر/2015

احسان خاکسارحقانی

اچینگ/آکوآتینت/لیفت‌گراند

14*12 سانتی‌متر/2015

سیراک ملکانیان/سیلک اسکرین/65*65 سانتی‌متر

مرجان نعمتی/لینوکات

20*18 سانتی‌متر/2019

مرجان نعمتی/لینوکات

20*18 سانتی‌متر/2019

مرجان نعمتی/لینوکات

20*18 سانتی‌متر/2019

مرجان نعمتی/لینوکات

20*18 سانتی‌متر/2019

حسام فطرتی/اچینگ-آکوآتینت/67*47 سانتی‌متر/2008

محسن وزیری‌مقدم/لیتوگرافی/60*40 سانتی‌متر

شیوا سرلک/سیلک اچینگ-سافت گراند-فتواچینگ/38*27 سانتی‌متر/2020

شیوا سرلک/سیلک اچینگ-سافت گراند-فتواچینگ

30*22 سانتی‌متر/2020

حمید پازوکی/تکنیک شخصی/48*40 سانتی‌متر/1985

مینا نادری/فتواچینگ-شین‌کوله

15*10 سانتی‌متر/2018

مینا نادری/فتواچینگ-شین‌کوله

15*10 سانتی‌متر/2018

مینا نادری/فتواچینگ-شین‌کوله

15*10 سانتی‌متر/2018

مینا نادری/فتواچینگ-شین‌کوله

15*10 سانتی‌متر/2018

همایون سلیمی/لیتوگرافی/45*42 سانتی‌متر/2006

همایون سلیمی/لیتوگرافی

48*29 سانتی‌متر/2006

همایون سلیمی/لیتوگرافی

37*27 سانتی‌متر/2005

همایون سلیمی/لیتوگرافی/30*20 سانتی‌متر/2004

مهدی چیت‌سازها/اچینگ/24.5*24.5 سانتی‌متر/2019

نجمه امینی/فتواچینگ-آکوآتینت/20*15 سانتی‌متر/2021

نجمه امینی/اچینگ

20*20 سانتی‌متر/2021

نجمه امینی/موله یا سافت‌گراند

20*15 سانتی‌متر/2021

شهاب طایفه‌مهاجر/تکنیک شخصی/60*40 سانتی‌متر/2017

شهاب طایفه‌مهاجر/تکنیک شخصی/60*40 سانتی‌متر/2017

بهرام دبیری/سیلک اسکرین

38*28 سانتی‌متر/1986

بهرام دبیری/سیلک اسکرین

38*28 سانتی‌متر/1986

بهرام دبیری/سیلک اسکرین

38*28 سانتی‌متر/1986

بهرام دبیری/سیلک اسکرین

38*28 سانتی‌متر/1986

اشلینگ حق‌شناس/درای پوینت

30*22 سانتی‌متر/2020

اشلینگ حق‌شناس/اچینگ

15*10 سانتی‌متر/2020

اشلینگ حق‌شناس/درای پوینت-آکوآتینت

10*7 سانتی‌متر/2020

بهار رنجبر/اچینگ-آکوآتینت/29*21 سانتی‌متر/2021

آوین حماصیان/اچینگ-لیفت‌گراند-آکوآتینت

15*10 سانتی‌متر/2021

فربد مرشدزاده/اچینگ-لیفت‌گراند

15*10 سانتی‌متر/2021

مریم جهانی/آکوآتینت-اچینگ

15*10 سانتی‌متر/2020

مریم جهانی/آکوآتینت-اچینگ

15*10 سانتی‌متر/2020

علی سلطانی/درای پوینت

20*15 سانتی‌متر/2021

بهاره تکمیل/فتواچینگ-سافت‌گراند

20*15 سانتی‌متر/2021

امکان ارسال نظر وجود ندارد.