خواب زمستانی

فضای بازدید مجازی

خواب زمستانی

29 اسفند ماه 1400

آثار پیش رو بازنگری تجربیات نقاشی و تصویرگری من است با الهام از آثار هنرمندان سورئالیست و کاراکترهای نگارگری ایرانی همراه با مفهوم جدیدی از هویت در هنر معاصر. اساسا میل به هویت ایرانی و همراه شدن آن با بی‌هویتی هنر معاصر چالشی‌ست که آثارم سعی در بازنمایی آن دارند. سنگ‌ها، درخت‌ها، ساختمان‌ها، اسب‌ها، گل‌ها و آدمک‌ها،  عناصری که هر کدام می‌تواند در ترکیب با دیگری فضایی برزخی و وهم گونه ایجاد کنند، سنگ‌هایی که بی‌مهابا فرود می‌آیند، گل‌هایی که زندگی و مرگ را هر روز تجربه می‌کنند و اسب‌هایی که همراه صاحبشان به خواب فرو رفته اند. فضاییست که رنج بی‌هویتی را به تصویر می‌کشند و راه درمانش گویا فروخفتن در مکانی امن با دیوارهای بلند و مستحکم است. اما برایم جذاب است، مخاطب برداشت شخصی خود را در ارتباط با آثارم داشته باشد. به بیان دیگر خیال هر مخاطب روایتی منحصر به فرد از ذهن خود منعکس می‌کند، روایتی استثنایی برای خواب زمستانی هنر معاصر ایران.

آزاده نظام‌دوست/حرمان/ترکیب مواد/ 100 * 100 سانتی‌متر/2020

آزاده نظام‌دوست/سرداب/ترکیب مواد/ 100 * 100 سانتی‌متر/2019

آزاده نظام‌دوست/ترکیب مواد/ 100 * 100 سانتی‌متر/2021

آزاده نظام‌دوست/خواب زمستانی/ترکیب مواد/ 100 * 100 سانتی‌متر/2019

آزاده نظام‌دوست/ادای احترام به Paul David Bond /ترکیب مواد/ 100 * 100 سانتی‌متر/2019

آزاده نظام‌دوست/سقف آرزوها/ترکیب مواد/ 100 * 100 سانتی‌متر/2021

آزاده نظام‌دوست/ترکیب مواد/ 40 * 40 سانتی‌متر/2021

آزاده نظام‌دوست/ترکیب مواد/ 40 * 40 سانتی‌متر/2021/ 2.500.000 تومان

آزاده نظام‌دوست/ باغ مخفی/ ترکیب مواد/ 40 * 40 سانتی‌متر/2021

امکان ارسال نظر وجود ندارد.